Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Maandag, 25 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Dinsdag, 28 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00

Vaststelling waarde aanmerkelijk belang aandelen

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
Per 1 januari 1997 is de wettelijke regeling van het aanmerkelijk belang ingrijpend veranderd. Tot die datum was van een aanmerkelijk belang in een aandelenvennootschap sprake, wanneer iemand 1/3 deel van het aandelenkapitaal bezat. Met ingang van 1 januari 1997 volstaat het om 5% van de aandelen in bezit te hebben. De wetswijziging had tot gevolg, dat een bestaand aandelenbezit van een niet-aanmerkelijk belang overging naar een aanmerkelijk belang. Consequentie daarvan is, dat de meerwaarde boven de aankoopprijs bij verkoop van (een deel van) het belang is belast met inkomstenbelasting tegen een tarief van 25%. Voor aandelenpakketten, die door de wetswijziging tot een aanmerkelijk belang gaan behoren dient de zogenaamde verkrijgingsprijs te worden gesteld op de waarde in het economisch verkeer op 1 januari 1997. Deze waarde is de prijs, die de beste koper zou willen geven op dat moment. Omdat er op dat moment geen verkoop plaatsvindt, zal deze prijs moeten worden benaderd. Volgens Hof Leeuwarden was de aandeelhouder bij de waardering niet gebonden aan de waardering voor de vermogensbelasting, zoals de inspecteur vond. De door de aandeelhouder voorgestelde waarderingen konden evenmin genade vinden in de ogen van het Hof, omdat zij uitgingen van te hoge winstverwachtingen. Uiteindelijk stelde het Hof zelf de waarde van het aandelenpakket vast. Hof Leeuwarden vond onlangs in geval van een minderheidsbelang, dat de aandeelhouder voor de bepaling van de verkrijgingsprijs voor het aanmerkelijk belang wel was gebonden aan de gekozen wijze van waardering voor de vermogensbelasting, omdat hij met de belastingdienst daarover een afspraak had gemaakt.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]