Vul hieronder uw email adres in:
Accountants kantoor J. Hak AA accountant is niet alleen inzetbaar voor bedrijven uit het MKB. Ook voor particulieren kunnen we de aangiftes verzorgen of andere financiële zaken regelen.

Ook voor particulieren kunnen wij de aangifte inkomstenbelasting samenstellen.

Heeft u alleen een loondienstbetrekking en een hypothecaire lening dan bedragen de kosten die wij in rekening brengen voor het samenstellen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting € 50,00. Heeft u daarnaast nog banksaldi aan te geven in box 3 dan bedragen de kosten € 65,00. Voor het aanvragen of een mutatie in de zorgtoeslag bedragen de kosten € 15,00. Indien er nog meer posten moeten worden aangegeven dan zijn de kosten afhankelijk van het aantal mutaties en de accurate aanlevering van de gegevens.

Bovengenoemde kosten zijn inclusief omzetbelasting. Voor het samenstellen van de aangifte van de fiscale partner wordt een toeslag van € 10,00 berekend.

Voor het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting 2018 hebben wij o.a. de volgende gegevens nodig:
  • Jaaropgaven werkgever 2019
  • WOZ-waarde eigen woning 2019
  • Jaaropgaven hypotheek 2019
  • Opgaaf voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2019
  • Opgaaf ontvangen zorgtoeslag 2018 en kindgebondenbudget 2019
  • Kopie van de aangifte inkomstenbelasting 2018 (indien niet door ons samengesteld)
  • Voorletters, geboortedata en BSN nummers van de kinderen
  • Identiteit
Indien uw privé vermogen hoger is dan € 30.360 of € 60.720 voor fiscale partners dan dient u ook de banksaldi en overige vermogensbestanddelen en schulden per 1 januari 2019 (of 31 december 2018) op te geven. Onder deze bezittingen en schulden is niet begrepen de eigen woning en de daaraan gekoppelde hypotheek.

Indien u van onze service gebruik wilt maken kunt u telefonische een afspraak (078-6915444) maken en op ons kantoor langskomen. U kunt ook de gegevens opsturen naar: AA-Accountant J. Hak, Molenstraat 161 te 2961 AK Kinderdijk of mailen naar jhak@hakaa.nl.

Het indienen van de aangiften geschiedt digitaal door onze eigen software. Wij hebben uw digid of elektronische handtekening bij de fiscus niet nodig. U ontvangt van ons een opgave van de te verwachten teruggaaf of de nog te betalen inkomstenbelasting en een specificatie van de door ons ingediende aangifte inkomstenbelasting. Wij dienen de aangifte pas digitaal bij de belastingdienst in nadat u van de aangifte kennis hebt kunnen nemen en u met deze aangifte akkoord kunt gaan.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]