Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Maandag, 25 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Dinsdag, 28 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00

Ondernemerschap voor freelance-journalist

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
Het belang om werkzaamheden als winst uit onderneming te kwalificeren in plaats van als inkomsten uit arbeid, al dan niet in dienstbetrekking verricht, is gelegen in de mogelijkheid gebruik te maken van de fiscale faciliteiten, die aan het ondernemerschap zijn verbonden. De belangrijkste daarvan zijn de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek de ruimere mogelijkheden om kosten in aftrek te brengen en de stakingsaftrek. Hof Den Bosch oordeelde over de volgende casus. Een journalist werkte op freelance basis voor meerdere opdrachtgevers. Een deel van zijn honorarium werd betaald via een administratiekantoor, dat de voor een aantal van die opdrachtgevers de financiële zaken met freelancers afhandelde. Op dat deel van het honorarium hield het administratiekantoor loonbelasting in. Het restant van zijn honorarium merkte hij aan als winst uit onderneming. De journalist claimde zelfstandigenaftrek. De inspecteur stond die niet toe. In geschil voor het Hof was het ondernemerschap van de journalist. Het Hof was van oordeel, dat de journalist ondernemer was, omdat: - hij had geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen; - hij geen zekerheid had omtrent het krijgen van opdrachten en per opdracht onderhandelde over de voorwaarden daarvan;- hij het risico liep niet betaald te worden en - hij de opdracht naar eigen inzicht kon uitvoeren.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]