Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Maandag, 25 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Dinsdag, 28 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00

Geen aftrek voorbelasting wanneer nevenprestaties opgaan in vrijgestelde hoofdprestatie

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
Een ondernemer exploiteert een elektronisch betaalsysteem, bestaande uit chipkaarten, die een zekere waarde vertegenwoordigen, waarmee betaald kan worden voor goederen en diensten bij diverse leveranciers, die over een betaalterminal beschikken. Op die manier wordt voorkomen, dat met contant geld moet worden betaald en dat leveranciers grote hoeveelheden geld in kas hebben. Voor betaalsystemen kent de wet op de omzetbelasting een vrijstelling. De vraag is of de aanvullende diensten, die de ondernemer levert, zozeer samenhangen met de hoofdprestatie, dat zij ook onder de vrijstelling vallen, of dat deze diensten als afzonderlijke prestaties zijn aan te merken. De ondernemer doet, voor het geval sprake is van één dienst, een beroep op de regeling voor cadeaubonnen, waarbij de aftrek van voorbelasting wordt beperkt tot de belasting die rechtstreeks drukt op de cadeaubonnen. In dat geval zou naar zijn mening de belasting, die drukt op de overige diensten, voor aftrek in aanmerking moeten komen. Hof Amsterdam stelt vast, dat de aanvullende diensten niet worden afgenomen zonder de hoofddienst en dat sprake is van één prestatie. De regeling voor cadeaubonnen geldt uitsluitend voor de situatie, waarin cadeaubonnen worden verkocht met als doel eigen producten te verkopen. Daarvan is bij de exploitant van een betaalsysteem geen sprake. De totale prestatie valt onder de vrijstelling en er is geen recht op aftrek van voorbelasting.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]