Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Maandag, 25 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Dinsdag, 28 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting als beroep niet in aangifte is gedaan

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
De Wet Belastingen van Rechtsverkeer bevat onder meer de overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting is verschuldigd door de koper van een onroerende zaak op het moment, waarop deze aan hem wordt geleverd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de waarde van de geleverde zaak. In een aantal situaties gelden vrijstellingen en hoeft men geen overdrachtsbelasting te betalen. Een beroep op een vrijstelling moet gedaan worden in de notariële akte van levering of in de aangifte voor de overdrachtsbelasting. De vraag, die in de volgende casus aan de orde komt, is wanneer die aangifte is gedaan en of, wanneer de aangifte eenmaal is gedaan, een ander standpunt kan worden ingenomen. In de visie van Hof Leeuwarden is dat laatste niet mogelijk. De verkrijgers van een onroerende zaak hadden in de akte geen beroep op een vrijstelling gedaan, omdat volgens de letter van de wet er geen vrijstelling gold in hun situatie. Zij voldeden immers niet aan de wettelijke eisen voor de vrijstelling bij overdracht van een onderneming wegens het ontbreken van een familieband met de overdragers. De aanslag werd vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte. Vervolgens dienden zij een bezwaarschrift in, waarin zij met een beroep op het gelijkheidsbeginsel de vrijstelling claimden. De inspecteur wees het bezwaar af, omdat de vrijstelling niet in de aangifte is geclaimd. Het Hof wees het beroep af op formele gronden. Er is niet voldaan aan de in de wet genoemde eis, dat een beroep op een vrijstelling hetzij in de notariële akte, hetzij in de aangifte moet zijn gedaan. Herstel van de aangifte is naar de mening van het Hof kennelijk niet mogelijk, althans niet via bezwaar.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]