Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Maandag, 25 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Dinsdag, 28 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00

Te snel beroep tegen niet doen van uitspraak op bezwaar afgewezen

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bevat een aantal voorschriften voor de verhouding tussen burgers en overheid. Die voorschriften betreffen bijvoorbeeld de termijnen, die gehanteerd moeten worden voor bezwaarschriften, uitspraken op bezwaarschriften en dergelijke. Hoewel de AWB ook geldt voor het belastingrecht en de belastingdienst aangeeft zoveel mogelijk “AWB-conform” te werken, zijn de voorschriften niet zonder meer van toepassing in het belastingrecht. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) kent een aantal afwijkende voorschriften. Een daarvan is de termijn, die de inspecteur heeft om te beslissen op een bezwaarschrift. Volgens de AWB is deze termijn 6 weken, volgens de AWR is de termijn 1 jaar. Wanneer de overheidsinstantie niet binnen de geldende termijn een besluit neemt, kan men daartegen in bezwaar of beroep gaan. De volgende casus heeft betrekking op die wettelijke termijnen en de beroepsmogelijkheid.Op 24 december 1999 legt de inspecteur de aanslag vennootschapsbelasting over enig jaar op. De vennootschap het niet eens met de aanslag en stuurt op 29 december 1999 een bezwaarschrift naar de inspecteur. Op 21 februari 2000, dus 8 weken na het indienen van het bezwaarschrift, heeft de inspecteur nog niet beslist op het bezwaar. De vennootschap gaat in beroep bij het Hof tegen het niet doen van uitspraak op het bezwaarschrift door de inspecteur. Het argument is, dat de inspecteur niet AWB-conform heeft gehandeld. Het Hof verklaart de vennootschap niet-ontvankelijk, omdat de termijn waarbinnen uitspraak op bezwaar gedaan moet nog niet is verstreken. De verzetprocedure tegen de uitspraak van het Hof levert niet op. De vennootschap gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Ook de Hoge Raad wijst de vordering af.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]