Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Maandag, 25 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Dinsdag, 28 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00

Aanvulling op aangifte is geen bezwaarschrift

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
Wanneer iemand na het indienen van zijn aangifte beseft, dat hij een onjuist standpunt heeft ingenomen of niet alle gegevens juist heeft verstrekt, kan hij, zolang de aanslag nog niet is vastgesteld, een aanvulling op de aangifte doen. Normaal gesproken zal de inspecteur met de aanvulling rekening houden bij het vaststellen van de aanslag. Een aanvulling op de ingediende aangifte is geen bezwaarschrift. Een bezwaarschrift moet immers aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat moet blijken, tegen welke aanslag men bezwaar heeft. Voldoende is een brief, waarin staat, dat men het niet eens is met een zekere aanslag. Een andere belangrijke voorwaarde is, dat een bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag moet zijn ingediend. Behoudens een aantal uitzonderingen is een bezwaarschrift formeel niet geldig wanneer het voor het vaststellen van de aanslag is ingediend. Wanneer de aanslag is geregeld in afwijking van de aangifte, bijvoorbeeld omdat met de aanvulling geen rekening is gehouden, moet formeel bezwaar worden gemaakt. In de volgende casus ging formeel het een en ander mis. Twee maanden na het indienen van zijn aangifte dient iemand een aanvulling op die aangifte in bij de belastingdienst. De inspecteur regelt de aanslag conform de oorspronkelijke aangifte. Daartegen maakt de man geen bezwaar. Na het verstrijken van de bezwaartermijn reageert de inspecteur op de aanvulling door om nadere informatie te vragen. De persoon in kwestie stuurt de inspecteur een brief met de gevraagde informatie. Deze brief is geen bezwaarschrift, omdat de brief niet tegen de aanslag is gericht. De aanvulling op de aangifte is geen bezwaarschrift, omdat hij niet is gericht tegen de aanslag (dat kon ook niet, want er was nog geen aanslag). Ook is de aanvulling geen prematuur bezwaarschrift, omdat de aanslag nog niet was opgelegd en betrokkene niet kon menen dat dit het geval was. Door niet (tijdig) te reageren heeft hij zijn rechten verspeeld.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]