Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Donderdag, 28 May 2020 05:00:00
Maandag, 25 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Dinsdag, 28 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00

Wanneer is sprake van een bezwaarschrift?

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
Tegen een overheidsbesluit kan bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift is volgens de wet rechtsgeldig wanneer het binnen 6 weken na de datum waarop het besluit is gepubliceerd wordt ingediend. Zonder een besluit is een bezwaar niet mogelijk. Toch komt het voor, dat iemand een bezwaarschrift indient voordat een besluit bekend is. Dat is rechtsgeldig, indien de overheid het besluit heeft genomen maar nog niet heeft medegedeeld aan de betrokken persoon. Ook is het bezwaar rechtsgeldig, wanneer het besluit nog niet is genomen, maar de betrokken persoon denkt, dat het besluit is genomen. Zo’n bezwaarschrift heet prematuur. Over een dergelijk prematuur bezwaarschrift ging de volgende procedure.Iemand heeft te weinig motorrijtuigenbelasting betaald. De inspecteur stuurt hem met dagtekening 15 maart een verzoek om de te weinig betaalde belasting alsnog te betalen. De man vat die brief op als een naheffingsaanslag. Hij stuurt de inspecteur op 15 maart 1999 een brief, waarin hij aangeeft het niet eens te zijn met diens standpunt. In een brief legt de inspecteur uit, dat formeel pas bezwaar gemaakt kan worden na de vaststelling van de naheffingsaanslag. Vervolgens legt de inspecteur een naheffingsaanslag op. Na het verstrijken van de bezwaartermijn stuurt de betrokkene nog een brief naar de inspecteur. De inspecteur merkt deze brief aan als bezwaarschrift. Wegens termijnoverschrijding verklaart hij het niet ontvankelijk. Het Hof bevestigt de niet-ontvankelijkverklaring. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof, omdat de inspecteur de eerste brief als prematuur bezwaarschrift had moeten aanmerken. Ondanks dat de naheffingsaanslag nog niet was vastgesteld, had de man van mening kunnen zijn dat dit al was gedaan. Hof Den Haag moet de zaak nu inhoudelijk beoordelen.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]