Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Maandag, 25 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Woensdag, 20 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 14 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 07 May 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 30 Apr 2020 05:00:00
Dinsdag, 28 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Sat, 25 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00
Donderdag, 23 Apr 2020 05:00:00

Toepassing nieuwe wettekst leidt tot geruisloze splitsing

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
De belastingwet kent de mogelijkheid om een rechtspersoon geruisloos te splitsen. Dat houdt in, dat een rechtspersoon wordt omgezet in meerdere rechtspersonen, zonder belastingheffing over winst, die wordt behaald bij de overdracht van vermogensbestanddelen door de splitsende rechtspersoon aan de verkrijgende. Deze faciliteit is gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moet, volgens de wettelijke regeling tot en met het jaar 2000, de splitsing overwegend zakelijke belangen dienen. Hof Amsterdam kreeg onlangs de volgende casus voorgelegd.Drie broers zijn gezamenlijk aandeelhouder van een holding-BV. Deze holding vormt met een dochter-BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In de dochter bevinden zich de pensioenverplichtingen van de aandeelhouders. De bedoeling is de pensioenverplichtingen over te dragen aan de holding en vervolgens deze holding te geruisloos te splitsen in drie holdings. Iedere broer heeft dan zijn eigen holding met daarin zijn pensioenvoorziening. In 1999 wordt een verzoek voor geruisloze splitsing gedaan. De inspecteur staat geruisloze splitsing niet toe omdat er geen overwegend zakelijke belangen voor de splitsing zijn (wettekst t/m het jaar 2000). Na de bezwaarprocedure wordt de zaak aan het Hof voorgelegd. Omdat de splitsing pas in 2001 of 2002 tot uitvoering zal komen, hanteert het hof de (ruimere) bepalingen die gelden vanaf 2001 en kan de splitsing geruisloos plaatsvinden. De splitsing is niet ingegeven door belastingverijdeling of –uitstel. De staatssecretaris gaat niet in cassatie.
© Copyright 2020 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]