Vul hieronder uw email adres in:

MKB Actueel

Donderdag, 30 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 30 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 30 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 30 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 30 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 23 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 23 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 23 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 23 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 23 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 16 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 16 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 16 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 16 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 16 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 16 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 09 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 09 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 09 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 09 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 09 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 02 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 02 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 02 Jun 2022 05:00:00
Donderdag, 02 Jun 2022 05:00:00

Geen fraus legis bij verkoop aanmerkelijk belang na herkapitalisatie

Maandag, 14 May 2007 00:00:00
De Hoge Raad heeft geoordeeld, dat het leerstuk van fraus legis niet kan worden toegepast, wanneer de aandelen in een BV na herkapitalisatie worden verkocht. Deze problematiek speelde onder de oude wet op de inkomstenbelasting (wet IB ’64) voor de herziening van het aanmerkelijk belangregime per 1 januari 1997. Bij een gefacilieerde herkapitalisatie worden de winstreserves van een BV omgezet in aandelen. Hierdoor wordt het gestort kapitaal vergroot en daarmee de verkrijgingsprijs van de aandelen. De bij herkapitalisatie verkregen aandelen vormden inkomsten uit vermogen, belast tegen een bijzonder tarief inkomstenbelasting van 10%. De verkoop van aandelen valt vervolgens onder het regime aanmerkelijk belangwinst. Wat bij verkoop wordt verkregen boven de verkrijgingsprijs is belast tegen een tarief van 20%. De inspecteur bepleitte dat sprake was van een samenstel van rechtshandelingen in strijd met doel en strekking van de wet (fraus legis). In zijn visie diende de herkapitalisatie buiten beschouwing te blijven en vervolgens de opbrengsten onder verwijzing naar de kasgeldarresten te worden belast als inkomsten uit vermogen tegen een bijzonder tarief van 45%. Nadat eerder Hof Den Haag had uitgemaakt, dat fraus legis niet kon worden toegepast omdat de wetgever kennelijk deze toepassing van herkapitalisatie gevolgd door verkoop van de aandelen heeft geaccepteerd, heeft de Hoge Raad deze opvatting bevestigd.
© Copyright 2022 www.hakaa.nl. Alle rechten voorbehouden. Powerd by NAM-CMS. Ontwerp & Realisatie: NetandMore Rotterdam
[ sitemap ]